Workshops/ gruppövningar

Kombinationen av det österländska synsättet och den västerländska kunskapen om hur kroppen fungerar genomsyrar alla Art of Lifes workshops. Inspiration till gruppövningarna hämtas från flertalet yoga strömningar, mindfulness, tai chi, chi gong, aroma terapi, NLP, även dans och team-building kan ingå. Allt beroende av gruppens behov, grundnivå samt vad man önskar uppnå. Hos Art of Life helgar ändamålet medlen och vi är inställda på att inte lämna någon oberörd.

För den som aldrig varit i kontakt med de österländska lärorna (tex yoga och tai chi) tidigare, kan de vara lite svårsmälta, därför är humor den främsta ingrediensen i Art of Lifes workshops.

Föreläsningar

Art of Lifes föreläsningar om andning och stress, förändringsarbete, nervsystemets gas och broms (sympatiska och parasympatiska system) presenteras på ett lättförståeligt och humoristiskt sätt. Det har sagts att de är inspirerande.

Kontakta Madelaine för ett upplägg till dina anställda eller dig personligen för att bli årets ”coolaste” medarbetare. Just nu pågår SM i inre balans, vill ditt företag vara med och tävla?

Hälsobedömning

Hur mår ditt företag? Med hälsobedömning menas i det här fallet, inte en hälsocheck som utförs av en läkare eller annan sjukvårds personal. Utan nu pratar vi om hälsa på hög nivå, organisationens sammantagna hälsostatus. En hälsocheck som utförs av en terapeut/ konsult, och som avser att göra en kvalitativ bedömning av hälsoläget i organisationen, eventuellt i organisationen som helhet.

HRV-mätning

Hjärna och hjärta är din kropps två viktigaste organ som måste samarbeta för att du ska må bra och kunna prestera som du vill.

HRV står för Heart Rate Variability och betraktas som en viktig markör för neurala samband mellan hjärnan, kroppen, stress och generell hälsa.

Under en tid har jag utvärderat verktygen för HRV träning för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, där jag också är ansvarig för nätverksgruppen för Yogamassage.

För utvärderingen behöver jag 5-7 personer som vill ingå i gruppen och testa verktyget. Syftet med HRV i kombination med yoga och yogamassage är att få ett balanserat nervsystem i vila kopplat till ökad kroppslig återhämtningsförmåga:

Paketet omfattar 5 behandlingar spritt på 10 veckor.
Om du vill medverka i studien ger jag 15 % rabatt på paketet.
Kontakta oss snarast för mer information och anmälan. Klicka här för att skicka oss ett mejl.

Enskild behandling

En grupps prestation påverkas som bekant av varje enskild individ. Skulle vi märka att någon anställd underpresterar eller har utökade behov, oavsett orsak, använder vi individanpassade verktyg.

Våra terapeuter arbetar då individuellt med den anställde. Bland annat med massage som är utformad för att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa en bättre balans mellan muskler och skelett. Behandlingsformen skapar balans även mellan kroppens system och i kombination med samtal även mellan ”huvud och hjärta” enkelt uttryckt.

Även yoga används för att skapa balans. Den anställde får ett mindre antal enklare positioner, så kallade Asanas, i ett schema anpassat efter just dennes specifika behov. Som exempel kan nämnas ”triangel positionen” som hanterar alla kroppens system i olika utsträckning på en och samma gång. Genom att träna kroppen vill man nå sinnet och därmed finna inre balans. Mjuka fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Vill du läsa mer om de behandlingar vi erbjuder eller önskar boka gå till Boka direkt knappen på startsidan.