Kostnadseffektivt med förebyggande behandling

Otaliga studier har gjorts på varför hälsofrämjande aktiviteter är lukrativt för arbetsgivaren, men det kan fortfarande vara svårt att räkna på hälsa. Framförallt för att det är svårt att kvantifiera många av hälsovinsterna. Så låt oss här i stället redovisa ett enkelt och konkret exempel. Bakgrund: En 57-årig kvinna har efter 25 år i yrkeslivet … Fortsätt läsa Kostnadseffektivt med förebyggande behandling